Đề XuấT Bài ViếT Thú Vị

Dinh dưỡng

Các loại chất béo

Chất béo (lipid) thực hiện năm chức năng chính trong cơ thể: 1. Cặn lắng và năng lượng tập trung dồi dào 2. Để bảo vệ các cơ quan 3. Là chất cách điện 4. Là phương tiện vận chuyển các vitamin tan trong chất béo (ví dụ Vit. a, e, dâ € |) 5. Để cung cấp axit béo thiết yếu.
ĐọC Thêm
Cơ tam đầu

Đóng băng ghế dự bị

Mục tiêu: Đầu ngoài của cơ tam đầu. Khi nào: Khi bắt đầu đào tạo. Bắt đầu: Nằm ngửa trên một băng ghế phẳng, dưới một giá đỡ và giữ một thanh ngang vai với lòng bàn tay hướng về phía trước, thả thanh đòn và bắt đầu đặt nó phía trên ngực với hai cánh tay dang ra.
ĐọC Thêm