Nổi bật

Bài tập hình thang

Phát triển tốt hình thang là đơn giản. Chỉ cần làm bài tập hình thang, và chỉ học cách nhún vai.

Một nhà vật lý giỏi không chỉ đòi hỏi một bộ ngực phát triển, một cái lưng tốt và đôi vai tốt mà còn là một hình thang trên quan trọng.

các người tập thể hình nghiêm trọng thường bao gồm bài tập hình thang trong tập luyện của bạn, nhưng nhiều người, không. Và đó là một sai lầm.

Huấn luyện hình thang Nó dễ hơn một số người nghĩ.

Một hành động cơ bản của cơ này chỉ đơn giản là nâng dải deltoid, có nghĩa là "kết hợp" vai vươn lên. Đó là nâng chúng theo hướng tai. Không có nhiều khó khăn trong kỹ thuật này.

Làm một tập thể dục liên quan đến việc giữ một cặp quả tạ, thanh hoặc cách thức của một thiết bị cụ thể phù hợp với nó để cung cấp kháng chiếnvà nâng vai càng cao càng tốt.

Tốt nhất, chúng ta nên duy trì vị trí co lại hoàn toàn và nhấn hoàn toàn, sau đó từ từ hạ xuống điểm bắt đầu để cảm nhận kéo dài.

Phạm vi du lịch rất ngắn; khoảng cách chúng ta có thể nâng hoặc hạ vai.

Chúng ta thường thấy rằng có người tập thể hình làm phức tạp những co rút đơn giản. Ví dụ, một số người xoay vai qua lại khi họ nâng chúng lên. Nó không mang lại lợi ích gì và có thể nguy hiểm.

Tất cả những gì thực sự được tính là sự co cơ xảy ra trực tiếp chống lại trọng lực, không phải tiến hay lùi.

  • Co lại với thanh
  • Quả tạ
  • Thu nhỏ lại
  • Co rút ròng rọc
  • Chặt sau cổ với thanh
  • Chèo thuyền với cằm (Trapezoids)
  • Cúi mình với quả tạ
  • Chèo cằm trong bội số
  • Ròng rọc chèo trên ròng rọc
  • Chin nâng trên ròng rọc nghiêng