Bụng

Xoắn với thanh cho xiên ngồi

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com