Phụ nữ

Bài tập mông cho nữ

Những Bài tập mông Không có nghi ngờ họ sẽ có hiệu quả cho tất cả những người phụ nữ thực hành chúng. Trong video này, hai người nổi tiếng tập thể dục chỉ cho bạn cách thực hiện các bài tập mông tốt nhất của họ.

Họ bắt đầu với bài tập nhảy không có trọng lượng bổ sung và bài tập thể thao. Khi không sử dụng thiết bị bổ sung là những bài tập có thể thực hiện ở bất cứ đâu, ngay cả trong phòng khách nhà bạn hoặc trong công viên. đệm các tác động để tránh làm hỏng khớp.

Sau đó sẽ có bài tập với lò bổ sung và sử dụng các thanh, quả tạ và các thiết bị, được thực hiện trong phòng tập thể dục.

Tất cả các bài tập này được phổ biến rộng rãi hiệu quả nhưng bạn không nên làm tất cả trong cùng một thói quen. Xem video cẩn thận và ghi chú những gì thu hút sự chú ý của bạn cho lần tiếp theo thói quen mông.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng những bài tập này sẽ không chỉ làm việc mông của bạn mà toàn bộ chân của bạn.