Quay lại

Kéo kẹp V

Phong trào bắt đầu bằng cách thực hiện "Quản lý" bằng Vâ €, bảo vệ đầu gối của bạn trong ngân hàng và bắt đầu phong trào với hai cánh tay mở rộng hoàn toàn.

Bây giờ hạ thanh và đưa nó vào ngực của bạn, hợp đồng các cơ lưng hai giây.

Quay trở lại vị trí ban đầu luôn kiểm soát trọng lượng của máy. Điều quan trọng là giữ cho ngực ra ngoài trong toàn bộ hành trình để làm việc đến vùng lưng tối đa và không chuyển hướng nỗ lực đến cánh tay.

Tránh "hoán đổi" qua lại để nâng tạ nhiều hơn, vì bạn không hoạt động đúng trên cơ lưng.

Một bài tập tuyệt vời để phát triển phần dưới của yếm.

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com