Quay lại

Thống trị rộng

các nắm mở, chúng phức tạp hơn chúng ta có thể nghĩ ban đầu bởi vì từ vị trí đó, chúng hủy bỏ nhiều hơn đến cánh tay và liên quan đến nhiều hơn các vây lưng.

Thực hiện các pull-up pull-up

Để thực hiện chính xác nắm mở chúng ta phải nhớ rằng sự khác biệt lớn đáng kể tồn tại giữa sự thống trị nghiêm ngặt thông thường và sự thống trị mở là chiều rộng của chuôi.

Chúng ta nên cố gắng mở cánh tay cho đến khi gần như mở rộng cánh tay hoàn toàn. các du lịch Nó sẽ nhỏ hơn nhiều, nhưng sự căng thẳng và khó khăn cũng sẽ tăng lên. Chúng ta có thể chơi với các phạm vi cầm, đóng hoặc mở nhiều hơn, tùy thuộc vào góc mà chúng ta muốn làm việc.

Như trong các loại khác của thống trị, chúng ta phải uốn cong cánh tay hoàn toàn trước khi bắt đầu chuyển động để sau đó nâng cơ thể lên để cố gắng đưa cằm qua thanh.

Video: NẾU LOÀI BÒ THỐNG TRỊ THẾ GIỚI MINECRAFT !!! (Tháng Chín 2019).