Bắp tay

Nâng đĩa bằng ngón chân

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com