Bắp tay

Những lọn tóc ngược với thanh tạ đứng

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com