Bắp tay

Đảo ngược với thanh

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com

Video: Doremon Tiếng Việt Tập 15 - Cả thế giới đảo ngược !!! (Có Thể 2019).