Bắp tay

Quả tạ cuộn tròn với quả tạ

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com