Bắp tay

Cổ tay uốn cong với lòng bàn tay lên

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com