Bắp tay

Cuộn tròn của búp bê trong ròng rọc ngồi thấp

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com