Cơ tam đầu

Các cột mốc với thanh V

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com