Cơ tam đầu

Phần mở rộng quả tạ đứng phía trên đầu

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com