Cơ tam đầu

Phần mở rộng quả tạ đứng một tay

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com

Video: 5 BÀI TẬP VỚI TẠ TẠI NHÀ GIÚP TAY THON GIẢM MỠ BỤNG SĂN CHẮC CƠ THỂ (Tháng MườI 2019).

Загрузка...