Cơ tam đầu

Băng ghế dự bị đóng và kẹp ngược

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com