Cơ tam đầu

Mở rộng trong ròng rọc thấp nằm

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com