Cơ tam đầu

Phần mở rộng quả tạ nằm xuống và độ bám trung tính

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com