Cơ tam đầu

Phần mở rộng quả tạ một tay nằm xuống và nắm chặt

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com