Cơ tam đầu

Chống đẩy bằng tay với nhau

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com

Video: Các kiểu hít đất giúp cho cơ ngực và tay sau (Có Thể 2019).