Vai

Chin nâng trên ròng rọc nghiêng

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com