Bài tập chân

Phần mở rộng máy

Máy mở rộng cơ tứ đầu cho phép chúng ta làm việc cơ tứ đầu một cách cô lập và phân tích.

Vị trí ngồi cho phép xử lý tải trọng cao mà không có bất kỳ rủi ro nàoquá tải trong các khớp khác.

Khi chúng tôi đang ngồi trên máy, bạn phải điều chỉnh các giá đỡ: phần cuối của ghế phải trùng với hốc popliteus (phía sau đầu gối) và vùng thắt lưng tiếp xúc với tựa lưng, cuối cùng là điều chỉnh con lăn của cánh tay. đòn bẩy đặt nó ở cuối xương chày, Â trên khớp mắt cá chân.

Bắt đầu chuyển động mở rộng từ độ uốn cong đầu gối 90 °, không hơn không kém, và mở rộng chân cho đến khi đạt đến mức tối đa của đầu gối một cách có kiểm soát.

Hãy thử điều đó trong động tác mở rộng hai chân này làm việc cho cùng, thường có xu hướng nỗ lực nhiều hơn với chân chiếm ưu thế.

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com