Vai

Cao độ phía trước với quả tạ xen kẽ

"Quả tạ tốt hơn cho vai so với các thanh, vì chúng tạo điều kiện cho sự chuyển động của khớp nối.

Quả tạ cũng cho phép mỗi bên làm việc độc lập. Để tăng cường độ và tiết kiệm thời gian, hãy luyện cả hai cánh tay cùng một lúc.

"Nâng tạ trực tiếp trước vai, thật dễ dàng để gian lận sử dụng quán tính để tăng trọng lượng, vì vậy bạn nên cố gắng nghiêm khắc.

"Nếu bạn chịu đựng phong cách, hãy thực hiện bài tập này ngồi trên một băng ghế phẳng với hai chân của bạn với nhau, sẽ khó khăn hơn để giảm sự trợ giúp của quán tính.

Tư vấn nâng cao

Tập trung vào việc đi cao hơn ở vị trí cuối cùng đến ngón tay cái so với ngón út để làm việc phía trước vai tốt hơn.

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com