Vai

Cao độ phía trước với đĩa

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com