Bắp tay

Dumbbell cuộn tròn ngồi xen kẽ

Xoay bàn tay của bạn để lòng bàn tay hướng ra ngoài khi bạn tăng trọng lượng và bạn cũng sẽ làm việc với chức năng chính khác của bắp tay, đó là xoay bàn tay.

Ngồi trên một băng ghế phẳng với một quả tạ ở mỗi bên của cơ thể và với một nắm trung tính.

Khuỷu tay phải được giữ sát cơ thể và thân mình vẫn không để thúc đẩy.

Tăng trọng lượng bằng cách xoay cổ tay để bàn tay nhìn lên.

Quay trở lại bắt đầu đảo ngược chuyển động và lặp lại với cánh tay khác.

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com