Bắp tay

Curl với thanh nằm trên băng ghế nghiêng

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com